Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results