Esperanto | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
...estis pozitive korelaciita kun...
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Kiel antaŭdiris,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
La statistikoj montras, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
Laŭ la statistiko...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Statistike parolante...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results