Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results