Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
数据表明...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results