German | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Wie ... zeigt, ...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
Die Zahlen legen offen, dass...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
... korreliert positiv mit... .
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
Wie prognostiziert, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
Rein statistisch gesehen,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results