Greek | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
Στατιστικά μιλώντας...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results