Japanese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results