Portuguese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
Pode ser visto de/do/da...que...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Os dados sugerem que...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
A figura revela que...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alguns números significativos foram...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
...foi positivamente correlacionado com...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
Como previsto,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
As estatísticas mostram que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
De acordo com as estatísticas...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
Estatisticamente falando...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results