Russian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
... хорошо сочеталось с ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
Как мы и предполагали...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
Статистика показывает, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
Согласно статистике...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
Статистиически...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results