Spanish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
A partir de... se puede observar que...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Como se puede ver en...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Los datos parecen sugerir que...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
La figuras revelan que...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Con base en las figuras se puede notar que...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Varios resultados relevantes fueron...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
... fue asociado positivamente con...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
Como se predijo...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
Las estadísticas muestran que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
Según las estadísticas,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
Desde el punto de vista estadístico...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results