Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results