Thai | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Det kan ses ud fra... at...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Used to describe raw data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Used to describe raw data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Used to describe raw data
Figurerne afslører at...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Used to describe raw data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Used to describe raw data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Used to describe raw data that is especially important
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Used to further describe data, and any relevant trends
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Used to further describe data, and any relevant trends
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... var absolut korreleret med...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Som forudset,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Used to compare your results with someone else's
Dette resultat styrker X's påstand om at...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Statistikkerne viser at...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
I følge statistikkerne...
ตามสถิติ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisk set...
พูดอย่างสถิติ
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results