Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results