Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results