Esperanto | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...estis pozitive korelaciita kun...
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Kiel antaŭdiris,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
La statistikoj montras, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
Laŭ la statistiko...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Statistike parolante...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results