Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results