Italian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Come si può osservare da...., ...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
I dati sembrano suggerire che...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
I grafici rivelano che...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Dal grafico si rende evidente che...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
... è direttamente proporzionale a...
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Come già annunciato...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
La statistica mostra che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Parlando in termini statistici...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results