Japanese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
予想通り、・・・・
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
統計によると、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
統計的に見て、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results