Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results