Portuguese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Os dados sugerem que...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
A figura revela que...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Alguns números significativos foram...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
...foi positivamente correlacionado com...
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Como previsto,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
As estatísticas mostram que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
De acordo com as estatísticas...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Estatisticamente falando...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results