Spanish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Uit ... blijkt dat ...
A partir de... se puede observar que...
Used to describe raw data
Zoals ... aantoont, ...
Como se puede ver en...
Used to describe raw data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Los datos parecen sugerir que...
Used to describe raw data
De cijfers onthullen dat ...
La figuras revelan que...
Used to describe raw data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Used to describe raw data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Varios resultados relevantes fueron...
Used to describe raw data that is especially important
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Used to further describe data, and any relevant trends
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... verhoudt zich positief tot ...
... fue asociado positivamente con...
Used to describe the relationship between two sets of data
Zoals voorspeld, ...
Como se predijo...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Used to compare your results with someone else's
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

De statistieken tonen aan dat ...
Las estadísticas muestran que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Volgens de statistieken ...
Según las estadísticas,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistisch gezien ...
Desde el punto de vista estadístico...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results