Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
数据表明...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results