Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results