Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results