Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Amint látható ....
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results