Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results