Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...estis pozitive korelaciita kun...
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kiel antaŭdiris,...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistikoj montras, ke...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Laŭ la statistiko...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statistike parolante...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results