Arabic | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
كما هو متقّع، ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
وفقاً للإحصائيّات...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
من الناحية الإحصائيّة
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results