Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results