Esperanto | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...estis pozitive korelaciita kun...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Kiel antaŭdiris,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
La statistikoj montras, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Laŭ la statistiko...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Statistike parolante...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results