German | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Wie ... zeigt, ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
Die Zahlen legen offen, dass...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... korreliert positiv mit... .
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Wie prognostiziert, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Rein statistisch gesehen,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results