Greek | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Στατιστικά μιλώντας...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results