Japanese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
・・・・という注目すべき結果になった。
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
予想通り、・・・・
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
・・・・ということをこの統計は示している。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
統計によると、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
統計的に見て、・・・・
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results