Polish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
Dane te zdają się sugerować, że...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
Dane wykazują, że...
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z danych wynika, że...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Kilka godnych uwagi wyników...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...był dodatnio skorelowany z...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
Statystyki pokazują, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
Według statystyk...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
Statystycznie rzecz biorąc...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results