Thai | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... on nähtävissä, että...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Used to describe raw data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Used to describe raw data
Aineisto viittaa siihen, että...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Used to describe raw data
Luvut osoittavat, että...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Used to describe raw data
Lukujen perusteella on selvää, että...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Used to describe raw data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Used to describe raw data that is especially important
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Used to further describe data, and any relevant trends
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Used to further describe data, and any relevant trends
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Kuten ennustettu, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Used to compare your results with someone else's
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Tilastot näyttävät, että...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastojen mukaan...
ตามสถิติ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tilastollisesti puhuen...
พูดอย่างสถิติ
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results