Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
Wie ... zeigt, ...
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
Die Zahlen legen offen, dass...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... korreliert positiv mit... .
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Wie prognostiziert, ...
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rein statistisch gesehen,...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results