Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
Wie ... zeigt, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
Die Zahlen legen offen, dass...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... korreliert positiv mit... .
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
Wie prognostiziert, ...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Rein statistisch gesehen,...
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results