Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Στατιστικά μιλώντας...
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results