Danish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det kan ses ud fra... at...
Used to describe raw data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Used to describe raw data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Used to describe raw data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Figurerne afslører at...
Used to describe raw data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Used to describe raw data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Used to describe raw data that is especially important
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Used to further describe data, and any relevant trends
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Used to further describe data, and any relevant trends
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var absolut korreleret med...
Used to describe the relationship between two sets of data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som forudset,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Used to compare your results with someone else's
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistikkerne viser at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
I følge statistikkerne...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisk set...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results