Finnish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
... on nähtävissä, että...
Used to describe raw data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Used to describe raw data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Aineisto viittaa siihen, että...
Used to describe raw data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Luvut osoittavat, että...
Used to describe raw data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Used to describe raw data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Used to describe raw data that is especially important
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Used to further describe data, and any relevant trends
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Used to further describe data, and any relevant trends
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Used to further describe data, and any relevant trends
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Used to describe the relationship between two sets of data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Kuten ennustettu, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Used to compare your results with someone else's
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Tilastot näyttävät, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Tilastojen mukaan...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Στατιστικά μιλώντας...
Tilastollisesti puhuen...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results