Hungarian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Used to describe raw data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Amint látható ....
Used to describe raw data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Az adatok alapján ...
Used to describe raw data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Used to describe raw data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Az ábrákon látható, hogy ...
Used to describe raw data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Used to describe raw data that is especially important
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Used to further describe data, and any relevant trends
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Used to further describe data, and any relevant trends
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Used to further describe data, and any relevant trends
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Used to describe the relationship between two sets of data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Ahogy várható volt ....
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Used to compare your results with someone else's
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
A statisztikák szerint ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Στατιστικά μιλώντας...
Statisztikai szempontból ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results