Swedish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

... से पता चलता है कि...
Det framgår av ... att ...
Used to describe raw data
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Used to describe raw data
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Used to describe raw data
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Siffrorna avslöjar att ...
Used to describe raw data
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Used to describe raw data
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Used to describe raw data that is especially important
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Resultaten från denna studie visar på att ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Used to further describe data, and any relevant trends
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... var positivt korrelerade med ....
Used to describe the relationship between two sets of data
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Som förutspått, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Used to compare your results with someone else's
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Statistiken visar att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
आकड़ों के अनुसार
Enligt statistiken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
आकड़ों के अनुसार
Rent statistiskt sett ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results