Chinese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Used to describe raw data
Amint látható ....
从...可以看出...
Used to describe raw data
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Used to describe raw data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Used to describe raw data
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Used to describe raw data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Used to describe raw data that is especially important
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Used to further describe data, and any relevant trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Used to further describe data, and any relevant trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Used to describe the relationship between two sets of data
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Used to compare your results with someone else's
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results