Czech | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
To může být vidět z..., že...
Used to describe raw data
Amint látható ....
Jak je možno vidět z..., ...
Used to describe raw data
Az adatok alapján ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Used to describe raw data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Čísla ukazují, že...
Used to describe raw data
Az ábrákon látható, hogy ...
Z údajů je zřejmé, že...
Used to describe raw data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Used to describe raw data that is especially important
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Used to further describe data, and any relevant trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Used to further describe data, and any relevant trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...pozitivně koreloval(a) s...
Used to describe the relationship between two sets of data
Ahogy várható volt ....
Jak se dalo předpokládat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Used to compare your results with someone else's
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Dané statistiky ukazují, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikák szerint ...
Podle daných statistických údajů...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisztikai szempontból ...
Statisticky řečeno...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results