Dutch | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Uit ... blijkt dat ...
Used to describe raw data
Amint látható ....
Zoals ... aantoont, ...
Used to describe raw data
Az adatok alapján ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Used to describe raw data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
De cijfers onthullen dat ...
Used to describe raw data
Az ábrákon látható, hogy ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Used to describe raw data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Used to describe raw data that is especially important
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Used to further describe data, and any relevant trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Used to further describe data, and any relevant trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... verhoudt zich positief tot ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Ahogy várható volt ....
Zoals voorspeld, ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Used to compare your results with someone else's
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
De statistieken tonen aan dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikák szerint ...
Volgens de statistieken ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisztikai szempontból ...
Statistisch gezien ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results