Portuguese | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Used to describe raw data
Amint látható ....
Como pode ser observado em/no/na...
Used to describe raw data
Az adatok alapján ...
Os dados sugerem que...
Used to describe raw data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
A figura revela que...
Used to describe raw data
Az ábrákon látható, hogy ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Used to describe raw data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Alguns números significativos foram...
Used to describe raw data that is especially important
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Used to further describe data, and any relevant trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Used to further describe data, and any relevant trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...foi positivamente correlacionado com...
Used to describe the relationship between two sets of data
Ahogy várható volt ....
Como previsto,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Used to compare your results with someone else's
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
As estatísticas mostram que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikák szerint ...
De acordo com as estatísticas...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisztikai szempontból ...
Estatisticamente falando...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results