Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Amint látható ....
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
Az adatok alapján ...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Az ábrákon látható, hogy ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Ahogy várható volt ....
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikák szerint ...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisztikai szempontból ...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results