Russian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Used to describe raw data
Amint látható ....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Used to describe raw data
Az adatok alapján ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Used to describe raw data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Used to describe raw data
Az ábrákon látható, hogy ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Used to describe raw data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Used to describe raw data that is especially important
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Used to further describe data, and any relevant trends
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Used to further describe data, and any relevant trends
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... хорошо сочеталось с ...
Used to describe the relationship between two sets of data
Ahogy várható volt ....
Как мы и предполагали...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Used to compare your results with someone else's
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Used to show that your results are consistent with someone else's
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Статистика показывает, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikák szerint ...
Согласно статистике...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Statisztikai szempontból ...
Статистиически...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results