Romanian | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Used to describe raw data
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Used to describe raw data
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Used to describe raw data
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Used to describe raw data
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Used to describe raw data
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Used to describe raw data that is especially important
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Used to further describe data, and any relevant trends
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Used to further describe data, and any relevant trends
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Used to further describe data, and any relevant trends
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
Used to describe the relationship between two sets of data
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Used to compare your results with someone else's
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results