Turkish | Phrases - Academic | Statistics

Statistics - Empirical Data

Dall'osservazione dei dati si registra...
...'den görülebileceği üzere ...
Used to describe raw data
Come si può osservare da...., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Used to describe raw data
I dati sembrano suggerire che...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Used to describe raw data
I grafici rivelano che...
Sayılar gösteriyor ki ...
Used to describe raw data
Dal grafico si rende evidente che...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Used to describe raw data
Alcuni dati degni di nota sono...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Used to describe raw data that is especially important
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Used to describe raw data

Statistics - Presenting

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Used to further describe data, and any relevant trends
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Used to further describe data, and any relevant trends
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Used to further describe data, and any relevant trends
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Used to further describe data, and any relevant trends between a certain time period
... è direttamente proporzionale a...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Used to describe the relationship between two sets of data
Come già annunciato...
Tahmin edildiği üzere ...
Used to further describe data, and confirm your original predictions
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Used to compare your results with someone else's
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Used to show that your results are consistent with someone else's
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Used to show that your results are consistent with someone else's

Statistics - Concluding

La statistica mostra che...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Secondo quanto emerge dalla statistica...
İstatistiklere göre ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Parlando in termini statistici...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Used to develop your ideas and to infer what the statistics mean in a broader sense
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Used to develop your ideas and give several conclusions of your results